ΑΚΡΑΙΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Αρκετά συχνά βλέπουμε μία δραματική κλινική εικόνα, η οποία υποδεικνύει μία χρόνια αμέλεια των δοντιών και της στοματικής κοιλότητας.
Παρουσιάζονται φλεγμονώδη και πρησμένα ούλα, με αιμάτωμα και ενόχληση, κινητικότητα των λίγων δοντιών που υπάρχουν ενώ με μία πανοραμική ακτινογραφία διακρίνουμε και σημαντική οστική απώλεια.
Όλα αυτά, τις περισσότερες φορές, οφείλονται σε έλλειψη υγιεινής, περιοδικής οδοντιατρικής εξέτασης και κυριότερα στο φόβο του ασθενή προς οποιαδήποτε οδοντιατρική θεραπεία, ενώ στις περιπτώσεις αυτές το ψυχολογικό στρες του ατόμου είναι ολοφάνερο.

Το πρώτο μας μέλημα είναι πάντοτε να ηρεμήσουμε τον ασθενή, να του εξηγήσουμε την ακραία κατάσταση του στόματός του, και να τον διαβεβαιώσουμε ότι με τις νέες μεθόδους, τον εξοπλισμό και τη γνώση:
δεν θα υπάρξει πόνος, και
• η ολοκλήρωση της οδοντιατρικής του θεραπείας θα γίνει σε συγκεκριμένο και σύντομο χρονικό διάστημα.

Επειδή, ως επαγγελματίες πρέπει επισταμένως να ασχοληθούμε με την γενική κατάσταση της υγείας του, αλλά και ως άνθρωποι οφείλουμε να κατανοήσουμε την συναισθηματική κατάσταση του ασθενή, πάντοτε ενημερωνόμαστε:
• για ιατρικά προβλήματα, αν υπάρχουν
• για φαρμακευτική αγωγή στην οποία ενδεχομένως υποβάλλεται
• για την πίεση και το φόβο του προς τον οδοντίατρο

Extreme Dental Cases

We value our patients, in regards to their trust to us, thus after our clinical and radiographical evaluation the main point comes of how we will treat the specific patient, so that we accomplish what we consider as the ultimate solution.

Quite often we are in front of a dramatic clinical view, which shows a chronic negligence of the teeth and the oral cavity. It shows inflammatory swollen gums, with bleeding and discomfort, mobility of the few remaining teeth, and with a panoramic x ray, you can see a significant loss of the bone.

In most instances, all these are due to lack of hygiene, due to lack of periodic dental examination, and most of all due to FEAR that patient has towards the Dental treatment.

Since in such cases the fear and the psychological stress are obvious, we try at first to calm the patient, explain the terminal condition in his mouth, and reassure him that with our new methods, equipment and knowledge, there is NO PAIN and the completion of his dental treatment comes in a SPECIFIC SHORT TIMING.

We must closely consider his general health status. So we always look for:

• medical conditions if they exist,
• current medications that he might take
• evaluation of stress and fear to the Dental office

The treatment offered, whether surgery, prosthetic work, or hygenic prophylaxis is involved, is rendered under local anesthesia. In such cases we can administer IV sedation in a moderate and absolutely safe way for the patient’s complete relaxation. We can guarantee that, THERE IS NO, ABSOLUTELY NO PAIN.

Our facilities are fully organized for treatment under these conditions:

  • There is a 65 KVA central Generator that produces the security of continuously running power during any of our operations.
  • There is interior installation of Oxygen and N2O –
  • We have a Digital Panoramic x-ray Machine, so we can immediately diagnose each individual case.
  • We have A Digital x-ray Machine for periapical x rays .
  • We have all equipment of EKG, defibrillator etc. that secures a normal control of the patient status at any time –
  • We do have a resting post op area.
  • Patients coming from outside the city, they could stay overnight before and after the operation day in our facilities at no cost to them.
  • We do provide parking to our treated patients, on the day of the operation

With all these fundamental settings we can work in long sessions up to 8 hours in one day, at which time, in a very organized way we can achieve treatment that otherwise could take weeks to complete.

In our facilities, we do have our own laboratory, so we can complete all temporary provisional laboratory work, so the patient leaves our premises fully restored. We mean fully restored both functionally and aesthetically, until we finalize with the permanent work.

It takes us normally 17 days from the first 8 hours appointment session, to the second and final appointment, at which appointment the final prosthetic work is positioned in the mouth. All necessary changes, add ups, custom porcelain staining etc. are done at our premises.