ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Έχοντας ως επίκεντρο τόσο την ασφάλεια όσο και την αποφυγή της ταλαιπωρίας για τον ασθενή, έχουμε καταφέρει να οργανώσουμε τις εγκαταστάσεις μας, με τρόπο μοναδικό για τα Ελληνικά δεδομένα. 

Ρωτήστε τον Δρ Γαρέφη:

  Το όνομά σας (απαραίτητο)

  Το email σας (απαραίτητο)

  Θέμα

  Το μήνυμά σας

  Στόχος Μας η Ασφάλεια & η Άνεση του Ασθενή

  Οι εγκαταστάσεις μας, πέρα από τα τελευταίας τεχνολογίας οδοντιατρικά μηχανήματα,  είναι εξοπλισμένες με:

  1. Κεντρική γεννήτρια 65 KVA που προσφέρει την ασφάλεια της συνεχούς ροής ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια των επεμβάσεών μας.
  2. Εσωτερική εγκατάσταση παροχής 110V για την λειτουργία μηχανημάτων προερχόμενων από USA.
  3. Εσωτερική εγκατάσταση για την παροχή οξυγόνου και διοξειδίου του νατρίου.
  4. Ψηφιακά ακτινογραφικά μηχανήματα που μας επιτρέπουν να κάνουμε τη διάγνωση όλου του στόματος άμεσα.
  5. Ηλεκτροκαρδιογράφο, απιονιστή κλπ. που διασφαλίζουν τον έλεγχο της κατάστασης του ασθενή κάθε στιγμή.
  6. Ειδικά διαμορφωμένο μετεγχειρητικό χώρο για την ανάπαυση του ασθενή πριν την αναχώρησή του.

  Στις εγκαταστάσεις μας διαθέτουμε επίσης το δικό μας οδοντοτεχνικό εργαστήριο και με τον τρόπο αυτό παρασκευάζουμε τις προσωρινές οδοντικές κατασκευές. Όλες οι απαραίτητες αλλαγές, προσθήκες, αποχρώσεις και χρωματισμοί γίνονται στους χώρους μας.

  Ο ασθενής φεύγει από τους χώρους μας με πλήρη αποκατάσταση (λειτουργική και αισθητική), μέχρι να ετοιμαστεί η τελική, μόνιμη κατασκευή. 

  Ακόμα παρέχουμε:

  – Σχεδιασμό των συναντήσεων (ραντεβού χωρίς αναμονή).

  – Στάθμευση αυτοκινήτου για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία κατά την ημέρα της επίσκεψής τους.

  Με όλες αυτές τις λειτουργικές εφαρμογές, έχουμε τη δυνατότητα να εργασθούμε συνεχόμενα για οκτώ ώρες και να παρέχουμε με τρόπο οργανωμένο οδοντιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες διαφορετικά θα απαιτούσαν εβδομάδες επισκέψεων, και θα είχαν ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία του ασθενή.

  Από το πρώτο ραντεβού των οκτώ συνεχόμενων ωρών μέχρι το δεύτερο και τελικό ραντεβού, κατά τη διάρκεια του οποίου η τελική προσθετική εργασία τοποθετείται στο στόμα, απαιτείται χρονικό διάστημα μόλις 15 ημερών.

  Κατά τη διάρκεια ακόμα και αυτών των ολίγων για τα δεδομένα του κλάδου ημερών,  ο ασθενής χάρη στην πλήρη λειτουργική και αισθητική αποκατάστασή του, συνεχίζει κανονικά τις δραστηριότητές του!