Οδοντοστοιχίες

Ολικές Οδοντοστοιχίες

Όταν πρέπει να εξαχθούν όλα τα δόντια είτε στην άνω γνάθο, είτε και στην κάτω, τότε μια εκ των λύσεων είναι η κατασκευή ολικής οδοντοστοιχίας.

Σε αυτή την περίπτωση, γίνεται μια κατασκευή από ακρυλικό ή ακεταλικό υλικό στο χρώμα των ούλων, με εφαρμογή πάνω σε αυτά. Πάνω σ’ αυτή την κατασκευή τοποθετούνται τα τεχνητά δόντια, κατασκευασμένα από ειδικό ακρυλικό ή πορσελάνη.

Υπάρχουν βεβαίως αρκετά στάδια τόσο στο οδοντιατρείο όσο και στο εργαστήριο, για την ολοκλήρωση μιας ολικής οδοντοστοιχίας. Η φυσικότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή, βοηθούν στην επίτευξη ενός απόλυτα φυσικού και άρτιου αισθητικά αποτελέσματος.

Η Οδοντιατρική πάντως, συνδυάζοντας το παρελθόν με το παρόν, εφαρμόζει και κινητές ολικές κατασκευές που στηρίζονται σε εμφυτεύματα, εξασφαλίζοντας περισσότερη σταθερότητα και αισθητική αλλά και μικρότερο κόστος έναντι ακινήτων κατασκευών επί εμφυτευμάτων.

Ο ασθενής που αποκαθιστά τα δόντια με ολική / κες οδοντοστοιχίες οφείλει να συντηρεί τις προθέσεις αυτές με επισκέψεις στον οδοντίατρο ώστε να διατηρεί το μέγιστο της προσφύσεως τους στους ιστούς.

Οι διαδικασίες της αναγομώσεως αλλά και των οποίων επιδιορθώσεων χρήζουν οι κινητές αποκαταστάσεις, στην κλινική μας γίνονται σε μια συνέδρια. Οι ασθενείς αποχωρούν πάντα με λειτουργικό κ αισθητικό στόμα χωρίς διήμερες αναμονές εργαστηρίων.

Κινητές Μερικές Οδοντοστοιχίες

Σε περιπτώσεις όπου λείπουν δόντια στις μπροστά ή στις πίσω περιοχές είτε της άνω είτε της κάτω γνάθου, είναι εφικτή μια κατασκευή, η οποία στηρίζεται σε υπάρχοντα δόντια και εφάπτεται στα ούλα στις νωδές περιοχές.

Τα τεχνητά δόντια τοποθετούνται για να αναπληρώσουν τα εκλιπόντα δόντια . Η στήριξη στα υπάρχοντα δόντια γίνεται είτε με άγκιστρα ή με συνδέσμους ακριβείας. Υπάρχουν πολλοί δυνατοί συνδυασμοί αναλόγως της κάθε περιπτώσεως.

Κι εδώ, με την ύπαρξη των εμφυτευμάτων στις τελευταίες δεκαετίες, υπάρχει λύση αντί της κινητής κατασκευής, να γίνουν μόνιμες κατασκευές, χρησιμοποιώντας εμφυτεύματα για στηρίγματα.

Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια μερική κινητή αποκατάσταση ως μεταβατικό στάδιο ενός σχεδίου θεραπείας που στόχο έχει την λειτουργική και αισθητική του στόματος επί εμφυτευμάτων στο δεύτερο στάδιο της. Θα εξυπηρετήσει και λειτουργικά και αισθητικά τον ασθενή, ώστε να μην μείνει ποτέ με εμφανείς απώλειες σε όψη και μάσηση.

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή κινητών μηχανημάτων όπως συνηθίζουμε να τα αποκαλούμε καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό δυσκολίες που προκύπτουν. Σημαντική προϋπόθεση για την μακροβιότητα τους είναι η σταθερότητα και η υγεία των δοντιών πάνω στα οποία στηρίζονται.