Οδοντοτεχνικά Εργαστήρια

Στόχος μας  είναι πάντοτε η τελειότητα στο συνολικό αποτέλεσμα.

Εμφυτεματολογικο ιατρείο/κέντρο/

Για την επίτευξη του τελικού λειτουργικού και αισθητικού αποτελέσματος, ακολουθούνται δύο στάδια:

1ο  Στάδιο: Οδοντιατρικές υπηρεσίες

Η οδοντιατρική θεραπεία που παρέχεται στις εγκαταστάσεις μας, (συμπεριλαμβανομένης της προσθετικής αποκατάστασης και της προσωρινής οδοντιατρικής κατασκευής), είναι η καλύτερη δυνατή, σύμφωνα και με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην προσθετική και αισθητική οδοντιατρική.

Η φάση αυτή αντιστοιχεί στο 50% μιας επιτυχημένης προσθετικής οδοντιατρικής εργασίας για την αποκατάσταση του στόματος.

2ο Στάδιο: Οδοντοτεχνική εργασία

Το οδοντοτεχνικό εργαστήριο με το οποίο συνεργαζόμαστε είναι υπεύθυνο για το άλλο 50%, και η επιλογή του βασίζεται στην ανώτερη ποιότητα,  ακρίβεια της κατασκευής, έγκαιρη ετοιμασία και άψογη τελική εκτέλεση.

Οι εξαίρετες οδοντιατρικές αποκαταστάσεις, τόσο από αισθητικής όσο και από λειτουργικής άποψης, είναι αποτέλεσμα της πολύχρονης εργαστηριακής εμπειρίας των οδοντοτεχνιτών των εργαστηρίων με τα οποία συνεργαζόμαστε, όχι μόνο εντός αλλά και εκτός Ελλάδος.

Τελικό αποτέλεσμα

Η ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα της οδοντιατρικής εργασίας που ολοκληρώνεται είναι αποκλειστικά δική μας, και αφορά τα μέρη της προσθετικής αποκατάστασης και της αισθητικής.

Η μακρόχρονη εμπειρία μας στα θέματα αποκατάστασης και αισθητικής εφαρμογής που συνήθως εμπεριέχει μία διαστοματική διεργασία, είναι εγγύηση για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Στόχος μας  είναι πάντοτε η τελειότητα στο συνολικό αποτέλεσμα.

Ταχύτητα Κατασκευής Προσθετικών

Όλες οι εργασίες για τα τελικά προσθετικά μέρη, ολοκληρώνονται σε 15 ΗΜΕΡΕΣ ΜΟΝΟ!