Ενδοδοντική θεραπεία (Απονεύρωση)

Πότε Επιβάλλεται η Απονεύρωση

Το κάθε δόντι είναι ένας ζωντανός οργανισμός ο οποίος τρέφεται με νεύρωση και αιμάτωση. Σε αρκετές περιπτώσεις όμως, δημιουργούνται βλάβες στο δόντι που επιβάλλουν να αφαιρέσουμε αυτή την νεύρωση (απονεύρωση). Ο λόγος από τον οποίο προέκυψε η ανάγκη απονεύρωσης, μπορεί να είναι:

1- Η βαθιά τερηδόνα, όταν η κατεστραμμένη ουσία του δοντιού έχει εισχωρήσει σε βάθος που βρίσκεται ο χώρος του νεύρου, προκαλώντας πόνο.
2- Η βαθιά τερηδόνα, όταν δεν έχει υπάρξει θεραπεία, όπου το νεύρο έχει απονεκρωθεί, και επιβάλλεται ο καθαρισμός και η απολύμανση του ριζικού-ων σωλήνων.
3- Μετά από ένα ατύχημα, όπου ένα ή περισσότερα δόντια έχουν κτυπηθεί βίαια, και έχει υπάρξει ρήξη των νευρικών απολήξεων (στο άκρο του δοντιού ή στους ριζικούς σωλήνες).
4- Από εκτεταμένη περιοδοντική, οστική σχέση με σχηματισμό κύστεως.

Το σύμπτωμα του οξύ πόνου σε ένα ή και περισσότερα δόντια, εμφανίζεται διότι εισβάλλουν μικρόβια και μολύνουν την εσωτερική κοιλότητα στην οποία περιέχονται τα νεύρα και τα αγγεία των δοντιών.

Η φλεγμονή σε αυτή τη περιοχή δεν γίνεται να θεραπευτεί με φαρμακευτική αγωγή αντιφλεγμονωδών και αντιβιοτικών σκευασμάτων, η οποία απλά καταστέλλει τα συμπτώματα. Έτσι, είναι αναγκαία η επέμβαση του έμπειρου οδοντιάτρου, ο οποίος τελεί μια σειρά από λεπτούς χειρισμούς και διαδικασίες ώστε το δόντι να διατηρήσει τη θέση του και τη λειτουργικότητά του.

Η Διαδικασία της Απονεύρωσης

Σε κάθε περίπτωση, η αφαίρεση των νεύρων και ο ενδελεχής καθαρισμός των καναλιών είναι ο καθοριστικός παράγων της επιτυχημένης απονεύρωσης. Τα κανάλια αφού καθαρισθούν, αποστειρωθούν, και καταστούν απόλυτα στεγνά, γεμίζουν πλήρως με διάφορα υλικά έως το τέλος του ακρορίζιου, οπότε σφραγίζεται και απολυμαίνεται το κάθε κανάλι.

Επαναλαμβάνεται ότι ο σωστός μηχανικός καθαρισμός είναι το MUST.

Συνήθως, στο 95% των περιπτώσεων, μια ή και περισσότερες απονευρώσεις γίνονται σε μια επίσκεψη, όπου αφιερώνεται ο ανάλογος χρόνος εργασίας. Η σωστή απονεύρωση δεν επηρεάζει την ζωή του δοντιού.

Το δόντι μετά από μια απονεύρωση χάνει την ελαστικότητά του. Γι αυτό το λόγο, συνίσταται η τοποθέτηση ενός τεχνητού άξονα εντός του ριζικού σωλήνα, προς αποφυγή κατάγματος της ρίζας. Μετά το πέρας της απονευρώσεως, και εξαρτώμενης της οδοντικής απώλειας, θα πρέπει να γίνει η ανάλογη αποκατάσταση.